Footer menu

Litteraturstipendiet: senaste mottagare

Stipendiat 2018 — Litteratur

SWEA International Stipendiesymbol - Litteratur

Pressmeddelande

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Gå till webbplatsen för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället