Footer menu

Välkommen / Welcome

SWEA International’s Press Room

Välkommen till SWEA Internationals pressrum

Läs mer / read more

ASK

Årets Svenska Kvinna 2020

Pressmeddelande: SWEA Internationals utser Årets Svenska Kvinna 2020 / Press release: SWEA Internationals recognizes Swedish Woman of the Year for 2020

Till pressmeddelandet

Litstip

Stipendiat 2020 — Litteratur

Pressmeddelande: Mottagare av SWEA Internationals Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2020 / Press Release: 2020 recipient of SWEA Internationals Scholarship for Research in the Swedish Language, Literature, and Society

Till pressmeddelandet

Interkult

Interkulturella stipendiet 2020

Pressmeddelande: Mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020 / Press release: 2020 recipient of the Agneta and Gunnar Nilsson Scholarship for Research in Intercultural Relations

Till pressmeddelandet

Sigrid Paskells

Stipendiat 2020 — Scenkonsterna

Pressmeddelande: Mottagare av Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2020 / Press Release: 2020 recipient of the Sigrid Paskell Scholarship within the Performing Arts

Till pressmeddelandet

Världens störste 40-årsfest

Bilder från världens största 40-årsfest

Det var fester av helt olika karaktär på olika platser på jordklotet och alla firade de SWEA, som förenar nära 7000 svensktalande kvinnor i ett sjuttiotal avdelningar i ett trettiotal länder.

Till pressmeddelandet

Senaste pressmeddelande

Våra senaste pressmeddelanden

Läs mer

On the map

SWEA on the map / SWEA på Kartan

Läs mer på swea.org