Footer menu

Nationalmuséets hedersporträtt 2016 är professor Barbro Osher

Hedersporträttet 2016, Barbro Osher, NationalmuseumNationalmuséet skriver: ”Årets hedersporträtt är professor Barbro Osher, Sveriges generalkonsul i San Francisco och generös donator. Det är utfört av Thron Ullberg som fångat både hennes blygsamma framtoning och verksamhet som mecenat. Avtäckning den 28 maj på Gripsholms slott.”

Läs mer på Nationalmuséets hemsida