Footer menu

Det är skönt att veta …, Allers 25/2018

Det är skönt att veta att det alltid finns någon att ringa till

Petra behövde förändring. Cecilia mötte kärlenen och Lovisa ville test att jobba i ett annat land. Men när de möttes i Luxemburg upptäckte de hur glada de är att ha andra svenskar nära tillhands — tack vara SWEA, ett globalt nätverk för svenska kvinnor.

Från Allers, nr 25 2018, sidor 10-12.
Läs artikeln på Allers webbplats >>>

Allers 2018 nr25, s10-11