Footer menu

Stipendiat 2020 — Litteratur

Symbol Litteraturstipendiet 2020

Pressmeddelande

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2020

Marie Lindskov Hansen har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2020. Hon tilldelas 10 000 USD för sin nyskapande forskning inom autofiktion i skandinavisk litteratur. Ämnet har blivit mycket populärt de senaste 30 åren och avser de flytande gränserna mellan fiktion och verklighet i självbiografiska texter.

För mer information, se webbplatsen för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället >>>

Meddelande, 25 april 2020

Bild / Picture

Marie Lindskov Hansen
Foto: Privat / Photo: Private
(zipfil med bilden: 3792px X 5056px)

Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat

Marie Lindskov Hansen
Foto: Privat