Footer menu

Interkulturella stipendiet: senaste mottagare

Interkulturella stipendiet 2020

Symbol Interkulturella stipendiet 2020

Pressmeddelande

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av interkulturella relationer, 2020

Kristoffer Lieng är mottagare av 2020 års Interkulturella Stipendium. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i tvåspråkighet. Bland de personer han intervjuar finns svenskar som lever i Frankrike och fransmän som lever i Sverige.

För mer information, se webbplatsen för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer >>>

Meddelande, 25 april 2020

Bild / Picture

Kristoffer Lieng
Foto / Photo: Alexander Uggla
(zipfil med bilden: 2256px X 1496px)

Kristoffer Lieng; Foto: Alexander Uggla

Kristoffer Lieng
Foto: Alexander Uggla