Footer menu

Litteraturstipendiet: senaste mottagare

Stipendiat 2021 — Litteratur

SWEA_Stipendium_Litteratur_2021

Pressmeddelande

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2021

Luca Gendolavigna har utsetts till SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021. Han tilldelas 10 000 USD för sin forskning i sociala och språkliga förändringar i en mångkulturell litterär miljö.

För mer information, se webbplatsen för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället >>>

Meddelande, 27 mars 2021